Vanaf 2023 - werken in onroerende staat - factuurvermelding

Levert u diensten die gekwalificeerd kunnen worden als 'werk in onroerende staat'? Dan factureert u doorgaans als volgt:

  1. aan een particulier voor werken aan een woning < 10 jaar: 21% btw
  2. aan een particulier voor werken aan een woning > 10 jaar: 6% btw (*)
  3. aan een Belgische niet btw-plichtige onderneming: 21% btw
  4. aan een Belgische btw-plichtige onderneming: btw verlegd (er wordt dus geen btw gerekend)

 

(*) Sowieso brengen we u graag ons artikel van 13.01.2022 ter herinnering. Dit artikel behandelt een verplichte factuurvermelding ingeval u werk in onroerende staat verricht aan een woning ouder dan 10 jaar en deze factureert aan een particulier. Zie punt b hiervoor.

 

Bijkomende factuurvermelding vanaf 01.01.2023

 

Vanaf 01.01.2023 dient u wanneer u werk in onroerende staat factureert aan een belastingplichtige die in België gehouden is btw-aangiftes in te dienen (zie punt d hiervoor), volgende mededeling op te nemen op uw factuur:

 

"Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening  van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten."

 

Uw klant dient u dus te informeren als hij geen btw-aangiftes moet indienen in België. In dat geval dient u met 21% btw te factureren. Deze paragraaf beschermt u tegen de gevolgen van het foutief gebruik van 'btw verlegd'. U legt hierbij de verantwoordelijkheid bij uw klant.

 

Vragen over dit onderwerp?

 

Neem contact op via 014 70 70 17 of yves@fibola.be