Boekhouding

Boekhouding voor eenmanszaak, zelfstandige of vennootschap

Boekhouding is leren uit het verleden, evalueren in het heden en evolueren naar de toekomst. Het is meer dan het boeken van aankoopfacturen, verkoopfacturen en bankverrichtingen. Uiteraard moeten deze administratieve verplichtingen worden uitgevoerd. Boekhouding is echter slechts een onderdeel van wat Fibola voor jou kan betekenen.

Het succes van je eigen zaak start met een correcte verwerking van de administratie. De balans en de resultatenrekening die hieruit voortvloeit, vormen de basis voor je beslissingen als bedrijfsleider en bepalen mee de koers van jouw bedrijf.

Fibola gaat veel verder dan de pure afhandeling van het boekhoud- en fiscaal dossier van je onderneming. Wij begeleiden en adviseren je in de opstart, de groei en de structuur van je eenmanszaak of vennootschap.

Kom langs voor een vrijblijvend gesprek.

Boekhoudkundige verwerking

Een correcte en stipte verwerking van aankoopfacturen, verkoopfacturen en bankverrichtingen zijn essentieel. Voer je je boekhouding liever zelf? Dat kan! We spreken samen af hoe we dit aanpakken.
Geef je deze administratieve last liever uit handen? Fibola neemt dit met plezier over.

Sociale bijdragen voor zelfstandige

Iedere zelfstandige moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze (vb. Zenito, Acerta, …). Zo ben je in orde met de sociale zekerheid en heb je later ook recht op onder meer een rustpensioen. Je betaalt sociale bijdragen in functie van wat je verdient als zelfstandige. Sinds 1 januari 2015 betaal je sociale bijdragen op je reële inkomen van het lopende jaar. Een goede tussentijdse inschatting van je financiële situatie is dus essentieel. Op Fibola kan je rekenen.

Jaarrekening & jaarverslag voor vennootschap

In principe maakt iedere vennootschap één keer per jaar een jaarrekening op. De balans en de resultatenrekening geven een getrouw beeld weer van het vermogen, van de financiële positie en van de resultaten van de onderneming. De meeste vennootschapsvormen (BVBA, NV, CVBA, Comm.VA) dienen deze jaarrekening neer te leggen bij de Nationale Bank van België.

Fibola zorgt ervoor dat je deze jaarrekening (en die van je concurrenten) begrijpt en kan vertalen in echte ondernemingsdoelstellingen.

BTW

Ben je btw-plichtig? Fibola verzorgt de opmaak en de indiening van de periodieke btw-aangiftes (maandelijks of per kwartaal) via INTERVAT. Verkoop je aan klanten in EU-landen, andere dan België? Wij dienen automatisch een intracommunautaire opgave (IC-opgave) in.

Uiteraard vergeten we niet eens per jaar de btw-listing in te dienen.

Vennootschapsbelasting

Iedere vennootschap is onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Verworpen uitgaven, notionele intrestaftrek, DBI-aftrek, etc… hebben voor ons geen geheimen meer. Bij Fibola zorgen we voor een optimalisatie van het belastbaar resultaat.

Digitalisering

Fibola gaat resoluut voor de digitalisering! In het begin is het even aanpassen, maar je merkt snel de voordelen: 

- Tijdswinst

- Kostenbesparing

- Snellere verwerking van je boekhouding en up-to-date inzicht in je cijfers

- Wij houden tijd over om te doen wat echt belangrijk is: adviesverlening! 

 

Hoe pakken we dit aan: 

- Klantenportaal langs waar je documenten (facturen en diverse documenten) kan uploaden

- Bankafschriften worden digitaal aangeleverd via Codabox

 

Zie je dat niet zitten? Geen probleem! Ook de klassieke weg kennen we nog! Breng je documenten nog gerust op papier binnen. Wij zorgen voor de digitale verwerking ervan. 

Fiscale controle en audit

Vertrouwen creëert toegevoegde waarde

Werd jouw onderneming geselecteerd voor een fiscale controle? Of wordt de jaarrekening van de vennootschap onderworpen aan een audit door de commissaris of door een bedrijfsrevisor? Wij zorgen voor de voorbereiding van een sterk dossier, begeleiden je doorheen het hele proces en zorgen voor een snelle en zorgvuldige opvolging. Fibola verliest geen tijd, wat leidt tot kostenbesparing voor jouw vennootschap.

Voorbereiding
Begeleiding
Opvolging

Fibola verzorgt de boekhouding voor:

Vrije beroepen

Ben je advocaat, apotheker, architect, arts, deurwaarder, dierenarts, landmeter, notaris, tandarts, zelfstandige vroedvrouw of verpleger? Of oefen je een ander vrij beroep uit? Dan is Fibola jouw ideale partner!

Eenmanszaken & zelfstandigen

Oefen je een activiteit uit onder de vorm van een eenmanszaak of zelfstandige? Boekhoudkantoor Fibola neemt alle boekhoudkundige verplichtingen over zodat jij je kan bezighouden met wat echt belangrijk is… het uitbouwen van je activiteiten.

Vennootschappen

Een vennootschap (BVBA, NV, VOF, Comm.V, CVBA, CVOA, Comm.VA) voert een dubbele boekhouding. Fibola verdubbelt het financieel inzicht en halveert de werklast voor KMO’s, groot en klein.

Op zoek naar een professionele boekhouder op maat van jouw vennootschap of eenmanszaak in de Kempen? Bij Fibola in Laakdal moet je zijn. Ook voor fiscaal advies, de start van je eigen zaak of een herstructurering.