BTW voorschotten afgeschaft vanaf 1 april 2017

Ben je een kwartaalaangever op het vlak van btw? Dan is er goed nieuws. De term 'administratieve vereenvoudiging' blijkt dan toch geen illusie te zijn. 

 

Vanaf 1 april 2017 dienen de btw-plichtigen die per kwartaal btw-aangiftes indienen geen voorschotten meer te betalen. Enkel in de maand december wordt het nog even opletten! 


Een voorbeeld schept duidelijkheid:

Je bent een zelfstandige (eenmanszaak of vennootschap) die een btw-aangifte indiende m.b.t. het 4e kwartaal van 2016 en de btw aangifte toonde in rooster 71 een verschuldigd saldo van 900,00 euro. In de maanden november en december van 2016 had je telkens 250,00 euro voorschot betaald. De verplichte betalingen voor de volgende maanden zien er dan als volgt uit: 

- vóór 20/01/2017: 400,00 euro (= 900,00 - 250,00 - 250,00)

- vóór 20/02/2017: 300,00 euro (= 900 / 3)

- vóór 20/03/2017: 300,00 euro (= 900 / 3)

 

Uit de aangifte van het 1e kwartaal van 2017 blijkt uit rooster 71 een verschuldigd saldo van 800,00 euro. De verplichte betalingen voor de volgende maanden zouden er volgens het huidige systeem als volgt uit zien: 

- vóór 20/04/2017: 200,00 euro (= 800,00 - 300,00 - 300,00)

- vóór 20/05/2017: 266,67 euro (= 800 / 3)

- vóór 20/06/2017: 266,67 euro (= 800 / 3)

 

Vanaf 01/04/2017 is enkel nog de eerste betaling verplicht. De voorschotten van 266,67 euro, zoals blijkt uit voormeld voorbeeld, dienen niet meer betaald te worden.

 

Uit de aangifte van het 2e kwartaal van 2017 blijkt uit rooster 71 een verschuldigd saldo van 1.000,00 euro. De verplichte betalingen voor de volgende maanden zullen er volgens het nieuwe systeem als volgt uit zien: 

- vóór 20/07/2017: 1.000,00 euro (= 1.000,00 - 0,00 voorschotten)

 

VOORDELEN

- administratieve vereenvoudiging

- boetes en intresten worden vermeden bij niet of niet-tijdige betaling van de voorschotten

 

NADELEN

- opletten met cashflow! Doordat je slechts 1 x per kwartaal een betaling uitvoert, zal dit bedrag aanzienlijk groter zijn. In ons voorbeeld, en ingeval er dus geen voorschotten werden betaald, zal men vóór 20/07/2017 1.000,00 euro moeten betalen i.p.v. 466,66 euro (= 1.000,00 - 266,67 - 266,67). Wees verstandig en beschouw de btw die je hebt ontvangen van je klanten niet als een verworven goed. 

 

 MEER INFO ?

Neem contact met ons op via yves@fibola.be