Kleine onderneming? Voortaan moet u mogelijk geen btw-klantenlisting meer indienen

Vanaf 1 juli 2016 moet u niet langer een jaarlijkse lijst van belastingplichtige afnemers ('klantenlisting') indienen wanneer u aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

 

-          Uw onderneming valt onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen

-          Uw klantenlisting is een nihil-klantenlisting wat met andere woorden betekent dat uw klanten

  • (terecht) geen Belgisch btw-nummer hebben

Of

  • wél een Belgisch btw-nummer hebben maar uw jaarlijkse omzet per klant met een Belgisch btw-nummer bedraagt niet meer dan 250 euro.

 

Opgelet! Deze regeling geldt vanaf de klantenlistings voor 2016 (waarbij u uw activiteit niet hebt stopgezet gedurende de eerste zes maanden van 2016).

 

U moet dus nog altijd een (nihil-)klantenlisting  indienen wanneer u zich in een van de volgende situaties bevindt:

 

-          U hebt uw klantenlisting voor 2015 nog niet ingediend.

-          U hebt uw activiteit stopgezet gedurende de eerste zes maanden van 2016 (en u hebt daarvoor in deze periode een formulier 604C stopzetting ingediend).