Vanaf 2022 geen btw-attest 6% bouwsector meer nodig

Btw-attest 6% bouwsector afgeschaft vanaf 01.01.2022

 

Voer je als aannemer renovatiewerken uit aan een woning ouder dan 10 jaar? Dan reken je op je factuur slechts 6% btw i.p.v. het standaardtarief van 21%.

 

Hoe kon je weten dat de woning ouder was dan 10 jaar?

 

Tot eind 2021 was je verplicht een btw-attest op te vragen aan je klant waarin die bevestigde dat

  • de woning effectief ouder was dan 10 jaar en
  • dat de woning hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk als privé woning gebruikt wordt.

 

Wat wijzigt er - afschaffing van het btw-attest - vermelding paragraaf op factuur

 

Vanaf 01.01.2022 is dat befaamde btw-attest niet meer nodig. Je mag het nog gebruiken tot en met 30.06.2022. Vanaf 01.07.2022 wordt het afgeschaft.

 

Voortaan dien je volgende melding op je factuur op te nemen:

"Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten."

 

Eindelijk eens een echte administratieve vereenvoudiging!

 

Vragen over dit onderwerp?

 

Neem contact op via 014 70 70 17 of yves@fibola.be